Tarieven | uurloon

Prive detective |  FVH & Partners

 

Binnen-en buitenlandse opdrachten

Tarieven :

privé detective | tarieven

Elke opdracht als privé-detective is uniek.

Op basis van een eerste gratis verkennend gesprek komen we tot een inschatting van de tijdsduur en noodzakelijke middelen.

Op deze basis wordt, bij akkoord, een schriftelijke overeenkomst tot opdracht opgemaakt.

Een opdracht houdt rekening met alle wettelijke verplichtingen inzake rapportering.


De uurlonen variëren tussen 60 euro/uur voor de vaststelling van overspel  en 95 euro/uur voor de bedrijfsopdrachten (excl. 21% BTW)  en worden op voorhand besproken.

De kilometervergoeding bedraagt 0,95 euro/km

Andere kosten worden voorafgaandelijk besproken met de opdrachtgever.


Waar kan u één van onze detectives ontmoeten?

FVH & Partners kan u ontmoeten op diverse lokaties, afhankelijk van uw wensen.

Het volstaat om een email te sturen met uw gegevens  naar

info@privedetective-fvh.be

of een telefonische afspraak te maken op +32(484)242701

Quid Pro Quo


Detectivekantoor FVH & partners garandeert u een discrete aanpak en gebruik van alle mogelijke wettelijke middelen om tot een resultaat te komen.


Detectivekantoor met zetel te 8500 Kortrijk, Antoon Van Dycklaan 63

Erkend IBZ 14.1762.09